Вина

ШАМПАНСКО И ПЕНЛИВИ ВИНА, 750 мл / CHAMPAGNE & SPARKLING WINES, 750 ml

Просеко Брут Арджео, Руджери, Тревизо, Италия 28,00 лв.
Prosecco Brut Argeo, Ruggeri, Treviso, Italy

Мартини Асти Италия 28,00 лв.
Martini Asti Italy

БЕЛИ ВИНА, 750 мл / WHITE WINES, 750 ml

БЪЛГАРСКИ БЕЛИ ВИНА / BULGARIAN WHITE WINES

Лава Шардоне & Совиньон Блан & Вионие & Ризлинг, Винарна Дамяница 19.00 лв.
Lava Chardonnay & Sauvignon Blanc & Viognier & Riesling, Damianitza Winery

Марена Совиньон Блан & Вионие & Шардоне, Винарна Дамяница 28.00 лв.
Marena Sauvignon Blanc & Viognier & Chardonnay, Damianitza Winery

Санта Сара Совиньон Блан, Винарско имение Санта Сара 32.00 лв.
Santa Sarah Sauvignon Blanc, Santa Sarah Wine Estate

Санта Сара Шардоне, Винарско имение Санта Сара 32.00 лв.
Santa Sarah Chardonnay, Santa Sarah Wine Estate

БЕЛИ ВИНА СТАР СВЯТ / WHITE WINES FROM THE OLD WORLD

ФРАНЦИЯ / FRANCE
Ле Фюме Бланш Совиньон Блан, Франсоа Люртон, Франция 28.00 лв.
Les Fumees Blanches Sauvignon Blanc, Francois Lurton, France

ИТАЛИЯ / ITALY
Венето / Veneto
Ская Гарганега & Шардоне IGT, Tенута Сан Антонио, Венето, Италия 28.00 лв.
Scaia Garganega & Chardonnay IGT, Tenuta Sant’Antonio, Veneto, Italy

Други / Other
Ка’Маренго Пино Гриджо деле Венеция IGP, Тере и Кантине Скалиджере, Италия 22.00 лв.
Ca’Marengo Pinot Grigio delle Venezie IGP, Terre e Cantine Scaligere, Italy

Сан Марко Фраскати DOC, Кантине Сан Марко, Лацио, Италия 19.00 лв.
San Marco Frascati DOC, Cantine San Marco, Lazio, Italy

БЕЛИ ВИНА НОВ СВЯТ / WHITE WINE FROM THE NEW WORLD

ЧИЛИ / CHILE
Фронтера Совиньон Блан, Конча и Торо, Чили 19.00 лв.
Frontera Sauvignon Blanc, Concha y Toro, Chile

Фронтера Шардоне, Конча и Торо, Чили 19.00 лв.
Frontera Chardonnay, Concha y Toro, Chile

НОВА ЗЕЛАНДИЯ / NEW ZEALAND
Ронгопай Совиньон Блан, Марлборо, Нова Зеландия 28.00 лв.
Rongopai Sauvignon Blanc, Marlborough, New Zealand

Бабич Совиньон Блан, Марлборо, Нова Зеландия 32.00 лв.
Babich Sauvignon Blanc, Marlborough, New Zealand

ВИНА РОЗЕ, 750 мл / ROSE WINES, 750 ml
БЪЛГАРСКИ ВИНА РОЗЕ / BULGARIAN ROSE WINES

Лава Розе Каберне Совиньон & Мелник, Винарна Дамяница 19.00 лв.
Lava Rose from Cabernet Sauvignon & Melnik, Damianitza Winery

Ноу Сейнтс Розе, Винарско имение Санта Сара 28.00 лв.
No Saints Rose, Santa Sarah Wine Estate

ВНОСНИ ВИНА РОЗЕ / IMPORTED ROSE WINES

Отт Розе Кот дьо Прованс, Домейн Отт, Франция 48.00 лв.
By Ott Rose Cotes de Provence, Domaines Ott, France

Шато д’Астрос Розе Кот дьо Прованс, Франция 28.00 лв.
Chateau d’Astros Rose Cotes de Provence, France

ЧЕРВЕНИ ВИНА, 750 мл / RED WINES, 750 ml

БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕНИ ВИНА / BULGARIAN RED WINES
Лава Мерло & Каберне Совиньон & Рубин, Винарна Дамяница 19.00 лв.
Lava Merlot & Cabernet Sauvignon & Rubin, Damianitza Winery

Ормано Каберне Совиньон, Ормано 24.00 лв.
Ormano Cabernet Sauvignon, Ormano

Чифлик Ливади Мерло Органик, Чифлик Ливади 24.00 лв.
Chiflik Livadi Merlot Organic, Chiflik Livadi

Уникато Мелник & Руен, Винарна Дамяница 28.00 лв.
Uniqato Melnik & Ruen, Damianitza Winery

ЧЕРВЕНИ ВИНА СТАР СВЯТ / RED WINES FROM THE OLD WORLD

ФРАНЦИЯ / FRANCE
Шато Алегре Бордо Руж AOC, Виньобл Жубер, Бордо, Франция 24.00 лв.
Chateau Allegret Bordeaux Rouge AOC, Vignobles Jaubert, Bordeaux, France

ИТАЛИЯ / ITALY
Венето / Veneto
Ка’Маренго Росо Мерло & Санджовезе, Тере и Кантине Скалиджере, Италия 19.00 лв.
Ca’Marengo Rosso Merlot & Sangiovese, Terre e Cantine Scaligere, Italy

ЧЕРВЕНИ ВИНА НОВ СВЯТ /RED WINES FROM THE NEW WORLD

ЧИЛИ / CHILE
Фронтера Каберне Совиньон, Конча и Торо, Чили 19.00 лв.
Frontera Cabernet Sauvignon, Concha y Toro, Chile

Касиеро дел Диабло Карменер Резерва, Конча и Торо, Чили 28.00 лв.
Casillero del Diablo Carmenere Reserva, Concha y Toro, Chile

ВИНА МАЛКИ БУТИЛКИ, 375 мл / SMALL BOTTLE WINES, 375 ml
БЕЛИ ВИНА МАЛКИ БУТИЛКИ / SMALL BOTTLE WHITE WINES

Фронтера Шардоне, Конча и Торо, Чили 9.00 лв.
Frontera Chardonnay, Concha y Toro, Chile

Лава Шардоне & Совиньон Блан & Вионие & Ризлинг, Винарна Дамяница 9.00 лв.
Lava Chardonnay & Sauvignon Blanc & Viognier & Riesling, Damianitza Winery

Ка’Маренго Пино Гриджо деле Венеция IGP, Тере и Кантине Скалиджере, Италия 11.00 лв.
Ca’Marengo Pinot Grigio delle Venezie IGP, Terre e Cantine Scaligere, Italy

Ле Фюме Бланш Совиньон Блан, Франсоа Люртон, Франция 14.00 лв.
Les Fumees Blanches Sauvignon Blanc, Francois Lurton, France

Бабич Совиньон Блан, Марлборо, Нова Зеландия 16.00 лв.
Babich Sauvignon Blanc, Marlborough, New Zealand

ВИНА РОЗЕ МАЛКИ БУТИЛКИ / SMALL BOTTLE ROSE WINES
Лава Розе Каберне Совиньон & Мелник, Винарна Дамяница 9.00 лв.

Lava Rose from Cabernet Sauvignon & Melnik, Damianitza Winery
Шато д’Астрос Розе Кот дьо Прованс, Франция 14.00 лв.

Chateau d’Astros Rose Cotes de Provence, France

ЧЕРВЕНИ ВИНА МАЛКИ БУТИЛКИ / SMALL BOTTLE RED WINES

Фронтера Каберне Совиньон, Конча и Торо, Чили 9.00 лв.
Frontera Cabernet Sauvignon, Concha y Toro, Chile

Ка’Маренго Росо Мерло & Санджовезе, Тере и Кантине Скалиджере, Италия 11.00 лв.
Ca’Marengo Rosso Merlot & Sangiovese, Terre e Cantine Scaligere, Italy

НАШИТЕ НОВИ ВИНА:

1.LE PHOTOGRAPHE СОВИНЬОН БЛАН БРАТЯ МИНКОВИ 750 МЛ. – 24,00 ЛВ.
2.LE PHOTOGRAPHE РОЗЕ БРАТЯ МИНКОВИ750 МЛ. – 24,00 ЛВ.
3.JAMAIS VU РОЗЕ БРАТЯ МИНКОВИ 750 МЛ. – 24,00 ЛВ.
4.ENOTECA МИНКОВ СОВИНЬОН БЛАН 750 МЛ. – 38,00 ЛВ.
5.ENOTECA МИНКОВ ЧЕРВЕНО 750 МЛ. – 48,00 ЛВ.
6.OAK TREE БРАТЯ МИНКОВИ 750 МЛ. – 48,00 ЛВ.

7.MENARD БЯЛО ФРАНЦИЯ , ОБЛАСТ ГАСКОНИЯ 750 МЛ. – 26,00 ЛВ.
8.ROSE CLUB ФРАНЦИЯ 750 МЛ. – 26,00 ЛВ.

9.PASSION BLUE CHARDONAY ИСПАНИЯ 750 МЛ. – 28,00 ЛВ.
10.PASSION BLUE CHARDONAY ИСПАНИЯ 375 МЛ. – 14,00 ЛВ.

Covid-19 и евентуална анулация на Вашата резервация – основен приоритет са нашите гости. Научете повече >>

Уважаеми гости, партньори и колеги, За нас в комплекс Монтесито Вашето здраве е приоритет, за това следим от близо информацията постъпваща от Световната здравна организация и Националния кризисен щаб, отностно корона вируса (COVID-19). Поради настъпилата ситуация комплекс Монтесито засилва своите хигиенни стандарти като: От екипа на хотелски комплекс Монтесито