Основни етапи в организирането на изложения

Изложенията са много ползотворни както за фирмите, така и за потенциалните клиенти. Те запознават много хора с продуктите на компании в дадена област или области. Изложенията са подходящи и за търсене и намиране на партньори.

 

Основни характеристики на изложенията

Изложенията са събития, които имат определена продължителност. В рамките на едно изложение голям брой фирми представят собствени продукти в областта на даден индустриален сектор. Някои изложения се организират с обхващане на няколко индустриални сектора.

Целта на изложенията е популяризиране на продуктите и увеличаване на продажбите на тези продукти.

Фокусът на изложенията е предимно върху посетителите на мероприятието. Но в рамките им могат да се установят също и бизнес контакти и партньорство.

За успешното провеждане на изложение е необходима предшестваща мащабна организация, състояща се от няколко етапа.

 

Комуникация с потенциалните участници

Популяризирането на изложението и поканата към всички заинтересувани да участват са необходими за планиране на броя на участниците. Това може да се постигне с изпращане на електронни информационни материали, както и на хартиени такива с обикновена поща. Освен това кандидатите за участие в изложението трябва да попълнят и изпратят формулярите за участие, които след получаване трябва да се обобщят и данните от тях да се използват от организаторите при подготвянето на мероприятието.

 

Ангажиране на място за провеждане

За организаторите на изложения от първостепенно значение е намирането на подходящо място за провеждане. За малки и средни по мащаб изложения най-подходящи са хотелските комплекси, разполагащи със собствени зали и предлагащи нощувки и хранене в ресторанта на комплекса. Така може да се осигури кетъринг, нощувки за участниците и хранене в ресторанта.

Мястото за провеждане се избира в съответствие с мащаба на изложението. То трябва да се намира на локация удобна за достигане с обществен и личен транспорт, от центъра на града и от летището, ако градът на провеждане е в близост до летище.

Залите за изложения трябва да разполагат с необходимия брой места, както и с мултимедия за презентации.

 

Подготвяне на рекламни материали

Рекламните материали за изложението – брошури и флаери, трябва да се изготвят и отпечатат в достатъчен брой. Освен електронните им варианти, които трябва да се изпратят на заинтересуваните фирми и организации, за популяризирането им и за масовото им посещение помага и разпространението на хартиените брошури и флаери.

 

Организиране на обмяна на опит между участници и на запознаване с нови продукти и приложението им

Изложенията са място и за обмяна на опит, както и за демонстриране на нови продукти. По време на провеждането им е от полза и организирането на мероприятия за обмяна на опит и за представяне на избрани нови продукти.

Тези мероприятия също изискват подготовка на места за провеждането им и демонстрации, както и на необходимите презентационни медии.

 

Комплекс Монтесито предлага всички удобства за организиране на изложение

Препоръчваме ви комплекс Монтесито, когато организирате изложение в София. Освен хотел със стандартни стаи и стаи лукс, той предлага две зали за мероприятия – Montecito Hall и Monte, с изискана обстановка.

ресторант с голям дансинг

Комплекс Монтесито се намира на Цариградско шосе, на 5 минути с транспорт от летището и на около 15 минути от центъра на столицата.

С избора на този многофункционален комплекс се улеснява както организирането на изложението, така и достигането до него за посещение от заинтересувани лица и фирми.